IT-projektaftale
Project_Agreement_Logo

I denne IT-servicemodel, laver Total QA aftale med en potentiel kunde og overtager hele test og kvalitetssikringen for et specifikt project. Total QA tilbyder en komplet test & QA-pakke, som dækker testdokumentation, teststrategi, testprocesser, testcases, testscript, testrapporter osv. Derudover tilbyder Total QA testmiljøstyring, functional & non-functional testing, automatiseringstesting samt regelmæssig verificering og evaluering af virksomhedens forretningsmæssige og tekniske krav.

Hvis en virksomhed herudover ønsker ekstra specifikke QA-ydelser, er det muligt at tilføje dette til kontrakten. Eksempler på sådanne ydelser kunne f.eks. være security & penetration testing, design & usability testing, unit testing eller endda etablering og hosting af kundens testmiljø.

Hvis en kunde også ønsker at outsource nogle af testopgaverne eller hele QA-løsningen som et offshore-projekt for at reducere omkostningerne, indskrives det i kontrakten, og Total QA er ansvarlig for styringen af denne proces.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om IT-projektaftale, og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.

IT-freelancekonsulent-aftale
Consultant_Agreement_Logo

Denne IT-ydelsesmodel, kendt som IT-freelance-konsulentydelser, er velkendt på IT-markedet. Total QA tilbyder en bred vifte af erfarne specialister indenfor softwaretestning og kvalitetssikring. Disse konsulenter kunne f.eks. være test managers, testdesignere, technical testers/scripters, testkoordinatorer, QA managers osv. Total QA har i løbet af de sidste par år etableret en CV-database med IT-personale i Danmark, og vi arbejder i øjeblikket på at udvide denne ydelse til også at dække Sverige og Norge. Freelancekontakter er sædvanligvis baserede på tidsbegrænsede kontrakter, som kan forlænges eller opsiges i henhold til opsigelsesfristen på kontrakten.

Total QA er også i gang med at etablere et bredt samarbejde med IT-universiteter & -institutioner, hvor vi åbner muligheder for at IT-studerende kan komme ind på IT-markedet via studenterjobs med fokus på Test & QA-opgaver. Denne model kan bruges som et alternativ til offshore-modellen. De virksomheder, som vælger denne model, støtter ideen om at give IT-studerende en chance for at få erhvervserfaring indenfor IT-markedet, samtidig med at den for virksomheden er forbundet med færre omkostninger og er baseret på kontrakter, der kan opsiges med kort varsel.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om IT-freelancekonsulent-aftale, og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.

Specifik QA-pakke (test on demand)
SpecificQA_Package_Logo

Nogle virksomheder efterspørger en specifik testpakke (test on demand). Eksempler herpå kan være code review, security testing, systemarkitektur- review, unit testing, non-functional testing, UAT-testing, system & functional testing, design usability testing, udarbejdelse af deployment checklist osv. Nogle af eller alle disse QA-pakker kan outsources, hvis en kunde ønsker at reducere omkostninger ved at implementere dem i udlandet.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om Specifik QA-pakke (test on demand), og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.

Outsourcing Test & QA
Outsourcing Test_and_QA_Logo

En velfungerende IT-konsulentvirksomhed kræver et professionelt og globalt netværk. Total QA har i løbet af de sidste par år etableret et solidt samarbejde med andre udenlandske IT-konsulentfirmaer i Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Disse udenlandske IT-konsulentvirksomheder fungerer som vores backend implementation offices, og de har alle opereret professionelt på IT-markedet i minimum 20 år.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om Outsourcing Test & QA, og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.

QA uddannelse & oplæring
Education_Training_Logo

Total QA tilbyder oplæring for forretningsfolk, som har ingen eller kun lidt kendskab til softwaretestning, og som gerne vil fungere som testere. Denne oplæring er rettet mod testprocedurer, teststyring, testprocesser, defekthåndtering, terminologier, beskrivelser af test cases, regressionstestning, hurtigtestning, instruction i vedligeholdelse af testmiljø, oplæring i brug af forskellige testværktøjer, testmetodelogier - inklusiv "Agile"-, identificering af QA-acceptance criteria osv.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om QA uddannelse & oplæring, og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.

QA Guidelines & Recommendations
Guidelines & Recommendations Logo

I denne IT-ydelse tilbyder Total QA sine kunder nogle retningslinjer og anbefalinger til deres IT-projekter. Nogle retningslinjer er generelle og kan tilpasses ethvert IT-projekt, og andre retningslinjer og anbefalinger er målrettet et specifikt projekt. Disse anbefalinger afleveres i form af et dokument, og er baseret på Total QA's erfaringer gennem de seneste år.

Skriv til os, hvis du ønsker at høre mere om QA Guideline & Recommendation, og vi kan sende brochuren, enten elektronisk eller via post.